A világ betegségeire a keresztény erkölcs, szellemiség és tanítások követése az orvosság – jelentette ki Varga Judit igazságügyi miniszter az Egyesült Államokban vasárnap, amikor állami kitüntetést adott át a Dallasi Miasszonyunk Ciszterci Apátságot vezető Peter Verhalen főapátnak.

A miniszter ünnepi beszédében úgy fogalmazott, hogy „a világ kifordult magából”, „bűn lett az alázat, erény lett a kevélység”, „a háború tüzét táplálják, azt állítva, hogy ez vezet a békéhez, miközben a kinyújtott békejobbot félreütik”.
A jelen próbatételeiről szólva kifejtette: „azt látjuk, hogy a társadalommérnökök a lázálmaikat követve összezavarják az emberek szívébe eredendően Isten által elültetett és őáltala elrendelt természeti törvényeket”. „Politikai kalandorok csalják hamis ígéretekkel emberek tömegeit a világ szegényebb régióiból a tehetősebb országokba, tömegeknek okozva ezzel mérhetetlen szenvedést.”
A miniszter az 1098-ban alapított ciszterci rend és az 1000-ben Magyar Királyságként megalapított Magyarország kapcsolatát testvérközösségként jellemezte, és felhívta a figyelmet arra, hogy az első ciszterci apátságot már 1142-ben megalapították II. Géza király kívánságára.
Az elmúlt ezer évben próbatételekből mind Magyarországnak, mint a ciszterci rendnek kijutott. „Magyarország a honfoglalás óta a keleti és nyugati világ közé ékelődve létezik, hol a híd, hol az ütközőzóna szerepét betöltve” – mondta.
Varga Judit idézte a ciszterciek Szent Bernáttól származó jelmondatát: „Lángolj és világíts!”; a hallgatóság figyelmébe ajánlotta az 1956-ban a magyarországi forradalom idején 25 évesen vértanúhalált halt Boldog Brenner János ciszterci szerzetes példáját.
Emlékeztetett arra, hogy amikor a kommunista diktatúra elkobozta a ciszterciek magyarországi apátságának vagyonát és jó részüket elűzték az országból, akkor az Egyesült Államokba menekült szerzetesek részt vettek a dallasi katolikus egyetem alapításában.
Hozzátette, hogy a szerzetesek monostort alapítottak és iskolát hoztak létre, amelyet ma az amerikai felvételi iroda az Egyesült Államok egyik legjobb iskolájaként tart számon.
A miniszter kiemelte, hogy a mai főapát, Peter Verhalen a Dallasban működő iskola diákja volt, és oda tért vissza először tanárként, majd igazgatóként, és 2012-ben az első nem magyar főapátként választották meg az apátság élére.
„Az ő érkezésével rövid időn belül világossá vált, hogy a magyarok nemcsak új barátot kaptak, hanem olyan apátsági vezetőt is, aki tiszteli a magyar papokat, egykori tanárait, és aki folytatja a szoros kapcsolatot a helyi magyarokkal” – fogalmazott Varga Judit Dallasban, amikor átadta a Lovagkereszt kitüntetést tanítói szolgálata, valamint az intézmény magyar identitásának megőrzése érdekében végzett munkája elismeréseként, Peter Verhalen főapátnak.