Magyarország Kormánya az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az infokommunikációs technológiákhoz való hozzáférést, azok használatának és minőségének javítását. Ennek elérése érdekében GINOP-3.4.1-15 kódszámmal, „Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése” címmel pályázati felhívást tett közzé a kevésbé fejlett régiókban, legalább 30 Mbps sávszélességet biztosító hálózati infrastruktúra kiépítésének megvalósítása érdekében.

Az MVM NET Zrt. a Keszthelyi járásban GINOP-3.4.1-15-2016-00234 kódszámon benyújtott pályázati projektje támogatást nyert, jelenleg folyamatban van annak megvalósítása.

A fejlesztéssel érintett településeken kiépülnek a települési helyi hálózatok, a településeket összekötő helyközi hálózatok és a hálózati csomópontok (ún. PoP), illetve kialakításra kerül az érintett települések közintézményei részére a kormányzati hálózati alapinfrastruktúra. A járás minden fejlesztéssel érintett településén ingyenesen elérhető vezeték nélküli internet (WiFi) szolgáltatás lesz elérhető, a település központi helyszínén minimálisan 50 Mbps névleges internet sávszélesség biztosításával.

A települési lefedő hálózatok műszaki átadását követően az MVM NET Zrt. szerződött üzemeltető partnere fogja biztosítani a lakosság és vállalkozások részére az elkészült hálózathoz való hozzáférést. A rácsatlakozási lehetőségről és annak pontos időpontjáról a szerződött üzemeltető partner a későbbiekben fogja tájékoztatni az érintetteket.

(x)